Banskobystrický VÚC

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2011 - 2014)

Celkové finančné zdravie i
4,0 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,7
Dlhová služba i
5,6
Bilancia bežného účtu i
3,1
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,5
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
1,7

Základné údaje

Štatút:VÚC
Počet obyvateľov:653 838
Okres:
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
martin.beluskyvucbb.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
25,2 %
21,5 %
+Dlhová služba
4,3 %
6,5 %
+Bilancia bežného účtu
4,6 %
7,5 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
1,4 %
0,6 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
1,4 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2014)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
2,1 %
0,7 %
+Intenzita investovania
2,4 %
6,7 %
+Čistý majetok
99,5 %
337,7 %
+Okamžitá likvidita
68,4 %
143,6 %
+Pohotová likvidita
81,2 %
202,5 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,3 %

Indikátory na obyvateľa (2014)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
5 €
 
3 €
+Celkový dlh na obyvateľa
52 €
 
80 €
+Čistý majetok na obyvateľa
204 €
 
1 257 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-6 €
 
0 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou Banskobystrickýého VÚC

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2014)

+Bežné príjmy
137 312 862 €
+Kapitálové príjmy
6 271 793 €
+Bežné výdavky
130 979 348 €
+Kapitálové výdavky
9 566 992 €

Záväzky a pohľadávky (2014)

+Záväzky po splatnosti
1 906 327 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
1 906 182 €
+Krátkodobé pohľadávky
1 764 807 €
+Dlhodobé záväzky
16 720 788 €
+Krátkodobé záväzky
13 777 147 €

Úvery a účty (2014)

+Celkový dlh (podľa zákona)
33 830 482 €
+Bankové úvery a výpomoci
34 130 107 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
4 948 268 €
+Úrokové splátky
791 370 €
+Finančné účty
9 422 568 €
+Neobežný majetok
174 613 212 €

Ostatné (2014)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
652 174
+Výsledok hospodárenia
-3 863 331 €