Banskobystrický VÚC

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2012 - 2015)

Celkové finančné zdravie i
4,0 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,4
Dlhová služba i
5,5
Bilancia bežného účtu i
3,5
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,6
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
1,9

Základné údaje

Štatút:VÚC
Počet obyvateľov:653 838
Okres:
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
martin.beluskyvucbb.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
31,9 %
23,6 %
+Dlhová služba
4,9 %
6,6 %
+Bilancia bežného účtu
10,3 %
10,5 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
1,2 %
0,6 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
1,1 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2015)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
6,9 %
1,7 %
+Intenzita investovania
3,3 %
8,6 %
+Čistý majetok
99,1 %
341,1 %
+Okamžitá likvidita
159,8 %
207,3 %
+Pohotová likvidita
179,9 %
257,7 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,3 %

Indikátory na obyvateľa (2015)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
16 €
 
8 €
+Celkový dlh na obyvateľa
67 €
 
91 €
+Čistý majetok na obyvateľa
206 €
 
1 321 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
5 €
 
21 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou Banskobystrickýého VÚC

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2015)

+Bežné príjmy
148 249 370 €
+Kapitálové príjmy
1 307 728 €
+Bežné výdavky
133 016 539 €
+Kapitálové výdavky
6 203 692 €

Záväzky a pohľadávky (2015)

+Záväzky po splatnosti
1 582 525 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
1 577 732 €
+Krátkodobé pohľadávky
1 770 888 €
+Dlhodobé záväzky
1 787 490 €
+Krátkodobé záväzky
8 791 004 €

Úvery a účty (2015)

+Celkový dlh (podľa zákona)
43 843 997 €
+Bankové úvery a výpomoci
43 843 929 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
6 035 751 €
+Úrokové splátky
664 197 €
+Finančné účty
14 043 946 €
+Neobežný majetok
167 686 603 €

Ostatné (2015)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
659 148
+Výsledok hospodárenia
3 383 949 €