Banskobystrický VÚC

Hodnotenie finančného zdravia (2012 - 2015)

Celkové finančné zdravie i
4,0 / 6
dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,4
Dlhová služba i
5,5
Bilancia bežného účtu i
3,5
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,6
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
1,9

Hlavné indikátory (2015)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
31,9 %
23,6 %
+Dlhová služba
4,9 %
6,6 %
+Bilancia bežného účtu
10,3 %
10,5 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
1,2 %
0,6 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
1,1 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2015)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
6,9 %
1,7 %
+Intenzita investovania
3,3 %
8,6 %
+Čistý majetok
99,1 %
341,1 %
+Okamžitá likvidita
159,8 %
207,3 %
+Pohotová likvidita
179,9 %
257,7 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,3 %

Indikátory na obyvateľa (2015)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
16 €
 
8 €
+Celkový dlh na obyvateľa
67 €
 
91 €
+Čistý majetok na obyvateľa
206 €
 
1 321 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
5 €
 
21 €

Vstupné finančné ukazovatele

Príjmy a výdavky (2015)

+Bežné príjmy
148 249 370 €
+Kapitálové príjmy
1 307 728 €
+Bežné výdavky
133 016 539 €
+Kapitálové výdavky
6 203 692 €

Záväzky a pohľadávky (2015)

+Záväzky po splatnosti
1 582 525 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
1 577 732 €
+Krátkodobé pohľadávky
1 770 888 €
+Dlhodobé záväzky
1 787 490 €
+Krátkodobé záväzky
8 791 004 €

Úvery a účty (2015)

+Celkový dlh (podľa zákona)
43 843 997 €
+Bankové úvery a výpomoci
43 843 929 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
6 035 751 €
+Úrokové splátky
664 197 €
+Finančné účty
14 043 946 €
+Neobežný majetok
167 686 603 €

Ostatné (2015)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
659 148
+Výsledok hospodárenia
3 383 949 €

Základné údaje

Štatút:VÚC
Počet obyvateľov:656 183
Okres:
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
martin.beluskyvucbb.sk