Banskobystrický VÚC

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2013 - 2016)

Celkové finančné zdravie i
4,3 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,7
Dlhová služba i
5,5
Bilancia bežného účtu i
4,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,8
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
2,1

Základné údaje

Štatút:VÚC
Počet obyvateľov:653 838
Okres:
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
martin.beluskyvucbb.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
25,7 %
20,2 %
+Dlhová služba
4,2 %
6,6 %
+Bilancia bežného účtu
13,2 %
11,9 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,7 %
0,7 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,7 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2016)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
6,6 %
7,3 %
+Intenzita investovania
6,6 %
4,1 %
+Čistý majetok
96,0 %
326,7 %
+Okamžitá likvidita
183,0 %
269,1 %
+Pohotová likvidita
200,2 %
317,3 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,6 %

Indikátory na obyvateľa (2016)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
16 €
 
36 €
+Celkový dlh na obyvateľa
58 €
 
84 €
+Čistý majetok na obyvateľa
216 €
 
1 364 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
17 €
 
36 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou Banskobystrickýého VÚC

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2016)

+Bežné príjmy
159 423 460 €
+Kapitálové príjmy
357 196 €
+Bežné výdavky
138 348 377 €
+Kapitálové výdavky
10 926 513 €

Záväzky a pohľadávky (2016)

+Záväzky po splatnosti
1 077 732 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
1 077 732 €
+Krátkodobé pohľadávky
1 767 702 €
+Dlhodobé záväzky
1 130 041 €
+Krátkodobé záväzky
10 302 723 €

Úvery a účty (2016)

+Celkový dlh (podľa zákona)
38 132 797 €
+Bankové úvery a výpomoci
38 132 797 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
5 648 626 €
+Úrokové splátky
542 512 €
+Finančné účty
18 858 819 €
+Neobežný majetok
162 736 552 €

Ostatné (2016)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
657 632
+Výsledok hospodárenia
11 326 040 €