Prešovský VÚC

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
4,6 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,3
Dlhová služba i
5,9
Bilancia bežného účtu i
4,6
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
3,0

Základné údaje

Štatút:VÚC
Počet obyvateľov:819 631
Okres:
Kraj:Prešovský
E-mail:
financievucpo.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
34,4 %
18,9 %
+Dlhová služba
1,1 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
15,0 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-1,5 %
0,8 %
+Intenzita investovania
16,5 %
10,1 %
+Čistý majetok
115,2 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
566,2 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
597,0 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-4 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
77 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
257 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
24 €
 
32 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou Prešovskýého VÚC

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
193 773 835 €
+Kapitálové príjmy
3 226 068 €
+Bežné výdavky
164 636 987 €
+Kapitálové výdavky
35 233 990 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
61 157 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
53 250 €
+Krátkodobé pohľadávky
2 659 645 €
+Dlhodobé záväzky
288 129 €
+Krátkodobé záväzky
8 636 175 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
62 952 385 €
+Bankové úvery a výpomoci
62 952 385 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
1 720 194 €
+Úrokové splátky
347 064 €
+Finančné účty
48 900 673 €
+Neobežný majetok
225 230 527 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
819 631
+Výsledok hospodárenia
20 041 657 €