Košický VÚC

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
4,3 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,1
Dlhová služba i
5,3
Bilancia bežného účtu i
3,3
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,9
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
2,3

Základné údaje

Štatút:VÚC
Počet obyvateľov:796 423
Okres:
Kraj:Košický
E-mail:
Maria.Karafovavucke.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
18,9 %
18,9 %
+Dlhová služba
2,6 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
7,3 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
1,7 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
1,7 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
2,0 %
0,8 %
+Intenzita investovania
5,3 %
10,1 %
+Čistý majetok
51,5 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
236,5 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
421,4 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
5 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
42 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
115 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
11 €
 
32 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou Košickýého VÚC

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
187 939 877 €
+Kapitálové príjmy
1 406 775 €
+Bežné výdavky
174 196 273 €
+Kapitálové výdavky
11 286 803 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
3 032 096 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
3 024 680 €
+Krátkodobé pohľadávky
20 883 048 €
+Dlhodobé záväzky
218 442 €
+Krátkodobé záväzky
11 295 755 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
33 498 633 €
+Bankové úvery a výpomoci
37 286 074 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
4 210 692 €
+Úrokové splátky
479 904 €
+Finančné účty
26 711 690 €
+Neobežný majetok
98 346 085 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
796 423
+Výsledok hospodárenia
8 406 285 €