Jastrabie Nad Topľou

Hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
4,8 / 6
dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
6,0
Bilancia bežného účtu i
2,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,0 %
18,9 %
+Dlhová služba
0,1 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
-5,1 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-6,3 %
0,8 %
+Intenzita investovania
1,3 %
10,1 %
+Čistý majetok
121,6 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
143,5 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
180,9 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
2,5 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-79 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 860 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-11 €
 
32 €

Vstupné finančné ukazovatele

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
567 965 €
+Kapitálové príjmy
27 €
+Bežné výdavky
596 859 €
+Kapitálové výdavky
7 146 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
8 607 €
+Dlhodobé záväzky
20 276 €
+Krátkodobé záväzky
22 984 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
0 €
+Bankové úvery a výpomoci
0 €
+Úvery od ŠFRB
17 455 €
+Výdavky na splácanie istiny
728 €
+Úrokové splátky
181 €
+Finančné účty
32 973 €
+Neobežný majetok
812 463 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
453
+Výsledok hospodárenia
-4 814 €

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:453
Okres:Vranov nad Topľou
Kraj:Prešovský
E-mail:
ocujastrabieorangemail.sk