Jastrabie Nad Topľou

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
4,8 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
6,0
Bilancia bežného účtu i
2,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:453
Okres:Vranov nad Topľou
Kraj:Prešovský
E-mail:
ocujastrabieorangemail.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,0 %
18,9 %
+Dlhová služba
0,1 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
-5,1 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-6,3 %
0,8 %
+Intenzita investovania
1,3 %
10,1 %
+Čistý majetok
121,6 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
143,5 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
180,9 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
2,5 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-79 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 860 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-11 €
 
32 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Jastrabie Nad Topľou

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
567 965 €
+Kapitálové príjmy
27 €
+Bežné výdavky
596 859 €
+Kapitálové výdavky
7 146 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
8 607 €
+Dlhodobé záväzky
20 276 €
+Krátkodobé záväzky
22 984 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
0 €
+Bankové úvery a výpomoci
0 €
+Úvery od ŠFRB
17 455 €
+Výdavky na splácanie istiny
728 €
+Úrokové splátky
181 €
+Finančné účty
32 973 €
+Neobežný majetok
812 463 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
453
+Výsledok hospodárenia
-4 814 €