Jelšava

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,0 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,6
Dlhová služba i
5,1
Bilancia bežného účtu i
3,3
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:3 191
Okres:Revúca
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
primatorjelsava.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
7,3 %
19,2 %
+Dlhová služba
5,8 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
4,3 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
0,4 %
1,6 %
+Intenzita investovania
3,9 %
10,2 %
+Čistý majetok
656,9 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
133,9 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
149,2 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
25,1 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
5 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
72 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
6 466 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-19 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Jelšava

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
3 520 780 €
+Kapitálové príjmy
106 467 €
+Bežné výdavky
3 369 705 €
+Kapitálové výdavky
242 174 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
35 983 €
+Dlhodobé záväzky
785 481 €
+Krátkodobé záväzky
234 598 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
230 481 €
+Bankové úvery a výpomoci
230 481 €
+Úvery od ŠFRB
787 261 €
+Výdavky na splácanie istiny
68 671 €
+Úrokové splátky
13 862 €
+Finančné účty
314 043 €
+Neobežný majetok
20 546 954 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
3 191
+Výsledok hospodárenia
-60 920 €