Jesenské

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,7 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,5
Dlhová služba i
1,4
Bilancia bežného účtu i
3,5
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:2 233
Okres:Rimavská Sobota
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
obecjesenskemail.t-com.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
9,8 %
19,2 %
+Dlhová služba
81,1 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
8,4 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
22,9 %
1,6 %
+Intenzita investovania
-22,9 %
10,2 %
+Čistý majetok
365,2 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
103,7 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
114,0 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
8,2 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
409 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
117 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
4 392 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
82 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Jesenské

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
2 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
2 917 490 €
+Kapitálové príjmy
1 077 249 €
+Bežné výdavky
2 671 000 €
+Kapitálové výdavky
410 094 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
26 460 €
+Dlhodobé záväzky
256 475 €
+Krátkodobé záväzky
256 789 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
262 148 €
+Bankové úvery a výpomoci
262 148 €
+Úvery od ŠFRB
219 043 €
+Výdavky na splácanie istiny
993 658 €
+Úrokové splátky
10 840 €
+Finančné účty
266 363 €
+Neobežný majetok
9 841 461 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
2 233
+Výsledok hospodárenia
183 057 €