Bernolákovo

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,4 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,6
Dlhová služba i
5,3
Bilancia bežného účtu i
4,7
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:6 408
Okres:Senec
Kraj:Bratislavský
E-mail:
obecbernolakovo.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
8,2 %
19,2 %
+Dlhová služba
5,8 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
16,2 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
10,9 %
1,6 %
+Intenzita investovania
5,2 %
10,2 %
+Čistý majetok
376,7 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
221,3 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
241,5 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
19,8 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
95 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
62 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 832 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
86 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Bernolákovo

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
5 561 191 €
+Kapitálové príjmy
24 615 €
+Bežné výdavky
4 663 056 €
+Kapitálové výdavky
313 354 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
108 759 €
+Dlhodobé záväzky
1 500 364 €
+Krátkodobé záväzky
539 296 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
396 305 €
+Bankové úvery a výpomoci
396 305 €
+Úvery od ŠFRB
951 672 €
+Výdavky na splácanie istiny
205 217 €
+Úrokové splátky
11 618 €
+Finančné účty
1 193 693 €
+Neobežný majetok
17 897 721 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
6 408
+Výsledok hospodárenia
552 725 €