Jur nad Hronom

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,1 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,4
Dlhová služba i
4,4
Bilancia bežného účtu i
4,1
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:976
Okres:Levice
Kraj:Nitriansky
E-mail:
ocujur.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
11,1 %
19,2 %
+Dlhová služba
12,8 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
7,8 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
4,0 %
1,6 %
+Intenzita investovania
3,7 %
10,2 %
+Čistý majetok
311,8 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
107,0 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
116,7 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
55,8 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
32 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
83 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 324 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
25 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Jur nad Hronom

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
753 548 €
+Kapitálové príjmy
26 457 €
+Bežné výdavky
694 689 €
+Kapitálové výdavky
54 243 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
7 501 €
+Dlhodobé záväzky
425 881 €
+Krátkodobé záväzky
77 334 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
80 960 €
+Bankové úvery a výpomoci
80 960 €
+Úvery od ŠFRB
405 526 €
+Výdavky na splácanie istiny
48 000 €
+Úrokové splátky
5 294 €
+Finančné účty
82 764 €
+Neobežný majetok
2 286 553 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
976
+Výsledok hospodárenia
24 233 €