Kajal

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,9 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
3,8
Dlhová služba i
3,5
Bilancia bežného účtu i
5,5
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,9
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
5,7

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 538
Okres:Galanta
Kraj:Trnavský
E-mail:
kajalkajal.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
43,1 %
19,2 %
+Dlhová služba
8,8 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
20,4 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-3,8 %
1,6 %
+Intenzita investovania
24,4 %
10,2 %
+Čistý majetok
402,6 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
49,5 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
62,1 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
29,9 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-15 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
144 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 345 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
75 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Kajal

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
583 848 €
+Kapitálové príjmy
36 251 €
+Bežné výdavky
464 958 €
+Kapitálové výdavky
178 702 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
24 568 €
+Dlhodobé záväzky
171 244 €
+Krátkodobé záväzky
195 834 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
221 496 €
+Bankové úvery a výpomoci
232 846 €
+Úvery od ŠFRB
153 504 €
+Výdavky na splácanie istiny
39 369 €
+Úrokové splátky
5 220 €
+Finančné účty
96 970 €
+Neobežný majetok
2 210 368 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 538
+Výsledok hospodárenia
115 573 €