Kalinkovo

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,2 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,5
Dlhová služba i
4,9
Bilancia bežného účtu i
5,2
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 273
Okres:Senec
Kraj:Bratislavský
E-mail:
obeckalinkovoobeckalinkovo.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
29,7 %
19,2 %
+Dlhová služba
9,3 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
16,4 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
10,6 %
1,6 %
+Intenzita investovania
5,8 %
10,2 %
+Čistý majetok
426,2 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
283,8 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
420,2 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
28,1 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
69 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
191 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 742 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
33 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Kalinkovo

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
829 512 €
+Kapitálové príjmy
2 190 €
+Bežné výdavky
693 469 €
+Kapitálové výdavky
49 985 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
84 817 €
+Dlhodobé záväzky
229 185 €
+Krátkodobé záväzky
62 169 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
243 008 €
+Bankové úvery a výpomoci
243 008 €
+Úvery od ŠFRB
229 963 €
+Výdavky na splácanie istiny
48 903 €
+Úrokové splátky
10 443 €
+Finančné účty
176 411 €
+Neobežný majetok
3 556 931 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 273
+Výsledok hospodárenia
42 440 €