Kamenica nad Cirochou

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,2 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,6
Dlhová služba i
5,6
Bilancia bežného účtu i
3,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:2 363
Okres:Humenné
Kraj:Prešovský
E-mail:
ocukamenicancstonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
7,7 %
19,2 %
+Dlhová služba
4,2 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
8,1 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
5,0 %
1,6 %
+Intenzita investovania
2,9 %
10,2 %
+Čistý majetok
122,9 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
97,6 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
184,6 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
28 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
41 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
663 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-1 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Kamenica nad Cirochou

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
1 291 379 €
+Kapitálové príjmy
35 420 €
+Bežné výdavky
1 187 323 €
+Kapitálové výdavky
72 929 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
89 701 €
+Dlhodobé záväzky
210 648 €
+Krátkodobé záväzky
103 166 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
97 863 €
+Bankové úvery a výpomoci
97 863 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
28 643 €
+Úrokové splátky
2 932 €
+Finančné účty
100 726 €
+Neobežný majetok
1 774 140 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
2 363
+Výsledok hospodárenia
-2 333 €