Kameničany

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,5 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
1,4
Bilancia bežného účtu i
6,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:545
Okres:Ilava
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
obeckamenicanystonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,8 %
19,2 %
+Dlhová služba
70,3 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
22,0 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-1,4 %
1,6 %
+Intenzita investovania
24,4 %
10,2 %
+Čistý majetok
513,4 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
11 287,3 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
11 450,5 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-6 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
2 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 303 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
97 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Kameničany

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
149 518 €
+Kapitálové príjmy
98 163 €
+Bežné výdavky
116 613 €
+Kapitálové výdavky
134 576 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
1 532 €
+Dlhodobé záväzky
1 031 €
+Krátkodobé záväzky
939 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
1 155 €
+Bankové úvery a výpomoci
1 155 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
93 903 €
+Úrokové splátky
325 €
+Finančné účty
105 988 €
+Neobežný majetok
606 079 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
545
+Výsledok hospodárenia
52 695 €