Kameničany

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
5,7 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,9
Dlhová služba i
3,4
Bilancia bežného účtu i
6,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:540
Okres:Ilava
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
obeckamenicanystonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
2,8 %
18,9 %
+Dlhová služba
2,1 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
26,1 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
23,2 %
0,8 %
+Intenzita investovania
2,9 %
10,1 %
+Čistý majetok
399,3 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
6 626,6 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
6 833,9 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
59 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
8 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 098 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
136 €
 
32 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Kameničany

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
138 265 €
+Kapitálové príjmy
0 €
+Bežné výdavky
102 216 €
+Kapitálové výdavky
3 957 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
3 480 €
+Dlhodobé záväzky
755 €
+Krátkodobé záväzky
1 679 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
4 095 €
+Bankové úvery a výpomoci
4 095 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
2 940 €
+Úrokové splátky
151 €
+Finančné účty
111 261 €
+Neobežný majetok
486 764 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
540
+Výsledok hospodárenia
73 263 €