Kamenná Poruba

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,9 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,9
Dlhová služba i
5,4
Bilancia bežného účtu i
3,2
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
5,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 355
Okres:Vranov nad Topľou
Kraj:Prešovský
E-mail:
ocukporubawmx.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
2,8 %
19,2 %
+Dlhová služba
2,0 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
4,8 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-6,7 %
1,6 %
+Intenzita investovania
12,1 %
10,2 %
+Čistý majetok
220,1 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
6 477,3 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
10 327,5 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-57 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
17 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 375 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
8 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Kamenná Poruba

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
1 052 162 €
+Kapitálové príjmy
100 000 €
+Bežné výdavky
1 001 293 €
+Kapitálové výdavky
227 717 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
58 909 €
+Dlhodobé záväzky
1 157 €
+Krátkodobé záväzky
1 530 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
23 669 €
+Bankové úvery a výpomoci
23 669 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
8 039 €
+Úrokové splátky
656 €
+Finančné účty
99 102 €
+Neobežný majetok
1 788 335 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 355
+Výsledok hospodárenia
10 335 €