Bešeňová

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,2 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
3,8
Dlhová služba i
4,4
Bilancia bežného účtu i
6,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:646
Okres:Ružomberok
Kraj:Žilinský
E-mail:
besenovabesenova.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
44,6 %
19,2 %
+Dlhová služba
15,5 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
22,5 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-34,5 %
1,6 %
+Intenzita investovania
58,8 %
10,2 %
+Čistý majetok
805,7 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
16,8 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
32,2 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
271,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-277 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
436 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
7 879 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
263 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Bešeňová

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
494 034 €
+Kapitálové príjmy
25 717 €
+Bežné výdavky
382 676 €
+Kapitálové výdavky
316 172 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
55 820 €
+Dlhodobé záväzky
1 736 488 €
+Krátkodobé záväzky
361 834 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
281 597 €
+Bankové úvery a výpomoci
281 597 €
+Úvery od ŠFRB
1 712 094 €
+Výdavky na splácanie istiny
76 112 €
+Úrokové splátky
18 309 €
+Finančné účty
60 822 €
+Neobežný majetok
5 335 036 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
646
+Výsledok hospodárenia
169 596 €