Kendice

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
6,0 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
5,6
Bilancia bežného účtu i
6,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 960
Okres:Prešov
Kraj:Prešovský
E-mail:
obeckendicezoznam.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,0 %
19,2 %
+Dlhová služba
2,6 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
27,0 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-0,7 %
1,6 %
+Intenzita investovania
27,8 %
10,2 %
+Čistý majetok
511,1 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
223,7 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
257,3 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
47,7 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-3 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 891 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
169 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Kendice

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
810 276 €
+Kapitálové príjmy
173 566 €
+Bežné výdavky
591 455 €
+Kapitálové výdavky
399 173 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
47 357 €
+Dlhodobé záväzky
356 589 €
+Krátkodobé záväzky
141 067 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
0 €
+Bankové úvery a výpomoci
0 €
+Úvery od ŠFRB
345 881 €
+Výdavky na splácanie istiny
13 348 €
+Úrokové splátky
3 571 €
+Finančné účty
315 562 €
+Neobežný majetok
3 401 667 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 960
+Výsledok hospodárenia
330 765 €