Kežmarok

Hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
5,4 / 6
výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
5,7
Bilancia bežného účtu i
4,1
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,0 %
18,9 %
+Dlhová služba
1,8 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
10,9 %
10,9 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-9,2 %
0,8 %
+Intenzita investovania
20,6 %
-190,4 %
+Čistý majetok
421,7 %
305,0 %
+Okamžitá likvidita
441,7 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
465,9 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
35,8 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-87 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 495 €
 
1 403 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
127 €
 
32 €

Vstupné finančné ukazovatele

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
15 015 367 €
+Kapitálové príjmy
718 965 €
+Bežné výdavky
13 375 105 €
+Kapitálové výdavky
3 806 890 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
249 383 €
+Dlhodobé záväzky
4 966 934 €
+Krátkodobé záväzky
1 029 731 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
50 €
+Bankové úvery a výpomoci
150 €
+Úvery od ŠFRB
4 931 028 €
+Výdavky na splácanie istiny
193 348 €
+Úrokové splátky
51 389 €
+Finančné účty
4 548 604 €
+Neobežný majetok
53 635 965 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
16 636
+Výsledok hospodárenia
2 108 085 €
Neregistrovaným používatelom sa zobrazuje iba časť indikátorov a ukazovateľov.
Pre zobrazenie všetkých údajov sa prosím zaregistrujte alebo prihláste.

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:16 636
Okres:Kežmarok
Kraj:Prešovský
E-mail:
primatorkezmarok.sk