Kežmarok

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,3 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
5,5
Bilancia bežného účtu i
3,8
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:16 558
Okres:Kežmarok
Kraj:Prešovský
E-mail:
primatorkezmarok.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,0 %
19,2 %
+Dlhová služba
7,3 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
6,1 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
2,0 %
1,6 %
+Intenzita investovania
3,5 %
10,2 %
+Čistý majetok
408,6 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
406,3 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
418,3 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
32,4 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
24 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 705 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-39 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Kežmarok

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
2 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
15 373 699 €
+Kapitálové príjmy
4 468 589 €
+Bežné výdavky
14 442 018 €
+Kapitálové výdavky
5 010 293 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
163 885 €
+Dlhodobé záväzky
4 671 868 €
+Krátkodobé záväzky
1 366 545 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
0 €
+Bankové úvery a výpomoci
500 104 €
+Úvery od ŠFRB
4 863 279 €
+Výdavky na splácanie istiny
735 920 €
+Úrokové splátky
50 349 €
+Finančné účty
5 551 944 €
+Neobežný majetok
55 608 544 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
16 558
+Výsledok hospodárenia
-651 441 €