Kláštor pod Znievom

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,0 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,4
Dlhová služba i
4,7
Bilancia bežného účtu i
3,6
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 591
Okres:Martin
Kraj:Žilinský
E-mail:
obecklastorobecklastor.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
11,4 %
19,2 %
+Dlhová služba
16,0 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
7,3 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
3,0 %
1,6 %
+Intenzita investovania
3,5 %
10,2 %
+Čistý majetok
229,4 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
377,8 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
419,9 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
45 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
121 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 443 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
49 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Kláštor pod Znievom

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
1 896 502 €
+Kapitálové príjmy
483 456 €
+Bežné výdavky
1 758 638 €
+Kapitálové výdavky
550 365 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
34 184 €
+Dlhodobé záväzky
9 805 €
+Krátkodobé záväzky
81 091 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
192 550 €
+Bankové úvery a výpomoci
192 550 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
178 158 €
+Úrokové splátky
3 500 €
+Finančné účty
306 327 €
+Neobežný majetok
3 783 264 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 591
+Výsledok hospodárenia
77 610 €