Celkové finančné zdravie(2014 - 2017)

5,4 / 6
výborné finančné zdravie

Zložky finančného zdravia(2014 - 2017)

Celkový dlh
5,7
Dlhová služba
5,6
Bilancia bežného účtu
4,3
Záväzky po splatnosti k príjmom
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
6,0
Zobraziť úplný profil

Hlavné indikátory(2017)

Názov Hodnota Skóre SR
Celkový dlh5,1 %
18,8 %
Dlhová služba2,5 %
5,2 %
Bilancia bežného účtu9,5 %
11,0 %
Záväzky po splatnosti k príjmom0,0 %
0,5 %
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory(2017)

Názov Hodnota Skóre SR
Základná bilancia4,3 %
0,8 %
Intenzita investovania5,2 %
10,1 %
Čistý majetok255,0 %
305,0 %
Okamžitá likvidita289,3 %
260,0 %
Pohotová likvidita321,0 %
300,8 %
Úvery od ŠFRB k príjmom0,0 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa(2017)

Názov Hodnota Skóre SR
Základná bilancia na obyvateľa35 € 4 €
Celkový dlh na obyvateľa36 € 86 €
Čistý majetok na obyvateľa1 798 € 1 404 €
Výsledok hospodárenia na obyvateľa80 € 32 €

Vstupné finančné ukazovatele(2017)

Názov Hodnota
Bežné príjmy2 445 378 €
Kapitálové príjmy11 109 €
Bežné výdavky2 212 630 €
Kapitálové výdavky138 910 €
Úvery od ŠFRB0 €
Záväzky po splatnosti0 €
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti0 €
Neobežný majetok5 088 424 €
Krátkodobé pohľadávky40 466 €
Finančné účty368 941 €
Dlhodobé záväzky27 402 €
Krátkodobé záväzky127 544 €
Bankové úvery a výpomoci106 716 €
Počet obyvateľov k začiatku roka2 960
Výdavky na splácanie istiny37 202 €
Úrokové splátky3 065 €
Výsledok hospodárenia237 738 €