Celkové finančné zdravie(2014 - 2017)

5,7 / 6
výborné finančné zdravie

Zložky finančného zdravia(2014 - 2017)

Celkový dlh
5,9
Dlhová služba
5,7
Bilancia bežného účtu
5,1
Záväzky po splatnosti k príjmom
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
6,0
Zobraziť úplný profil

Hlavné indikátory(2017)

Názov Hodnota Skóre SR
Celkový dlh2,4 %
18,9 %
Dlhová služba3,2 %
3,7 %
Bilancia bežného účtu20,9 %
11,0 %
Záväzky po splatnosti k príjmom0,0 %
0,5 %
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory(2017)

Názov Hodnota Skóre SR
Základná bilancia15,0 %
0,8 %
Intenzita investovania4,7 %
10,1 %
Čistý majetok532,3 %
305,1 %
Okamžitá likvidita657,7 %
260,0 %
Pohotová likvidita665,6 %
300,8 %
Úvery od ŠFRB k príjmom0,0 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa(2017)

Názov Hodnota Skóre SR
Základná bilancia na obyvateľa72 € 4 €
Celkový dlh na obyvateľa11 € 87 €
Čistý majetok na obyvateľa2 394 € 1 404 €
Výsledok hospodárenia na obyvateľa65 € 32 €

Vstupné finančné ukazovatele(2017)

Názov Hodnota
Bežné príjmy144 453 €
Kapitálové príjmy11 180 €
Bežné výdavky114 284 €
Kapitálové výdavky18 008 €
Úvery od ŠFRB0 €
Záväzky po splatnosti0 €
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti0 €
Neobežný majetok730 942 €
Krátkodobé pohľadávky549 €
Finančné účty45 837 €
Dlhodobé záväzky76 €
Krátkodobé záväzky6 969 €
Bankové úvery a výpomoci3 548 €
Počet obyvateľov k začiatku roka323
Výdavky na splácanie istiny4 500 €
Úrokové splátky93 €
Výsledok hospodárenia20 938 €