Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

MsVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 755 285 €
Neobežný majetok
1 276 164 €
Obežný majetok
477 392 €
Časové rozlíšenie súčet
1 729 €
Pasíva
1 755 285 €
Vlastné imanie
1 628 410 €
Záväzky celkom
75 502 €
Časové rozlíšenie súčet
51 373 €
Výnosy
540 135 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
540 135 €
Náklady
533 191 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
532 354 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
837 €
Zisk
6 944 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
6 944 €
Adresa
Ulica:Komárňanská 69
Obec:94701 Hurbanovo
Okres:Komárno
Kraj:Nitriansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Hurbanovo
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:36561193
Právna forma:Spoločnosť s r. o.
Zamestnancov:5 - 9
Dátum vzniku:1.7.2004
SK NACE:36 009 Zber, úprava a dodávka ostatnej vody
Odvetvie:Dodávka, čistenie a odvod vody a odpadov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby