Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Vrbové

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
6 635 806 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Daňové príjmy
3 079 615 €
46 %
50 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
2 695 518 €
88 %
77 %
Dane z majetku
193 777 €
6 %
14 %
Dane za tovary a služby
190 320 €
6 %
9 %
Granty a transfery
2 190 626 €
33 %
29 %
Tuzemské bežné granty a transfery
2 178 202 €
99 %
99 %
Tuzemské kapitálové granty a transfery
12 424 €
1 %
1 %
Nedaňové príjmy
737 459 €
11 %
12 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
403 979 €
55 %
27 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
267 528 €
36 %
53 %
Kapitálové príjmy
36 440 €
5 %
9 %
Iné nedaňové príjmy
29 307 €
4 %
11 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
205 €
0 %
0 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
550 029 €
8 %
3 %
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
550 029 €
100 %
100 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
78 077 €
1 %
6 %
Z ostatných finančných operácií
73 677 €
94 %
99 %
Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)
4 400 €
6 %
1 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby