Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Vrbové

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
6 460 770 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Vzdelávanie
2 916 746 €
45 %
37 %
Predprimárne a primárne vzdelávanie
963 578 €
33 %
42 %
Sekundárne vzdelávanie
951 339 €
33 %
26 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
595 232 €
20 %
18 %
Vedľajšie služby v školstve
406 597 €
14 %
14 %
Všeobecné verejné služby
1 024 874 €
16 %
17 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
869 419 €
85 %
78 %
Transakcie verejného dlhu
127 474 €
12 %
17 %
Všeobecné služby
20 290 €
2 %
2 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
7 691 €
1 %
1 %
Sociálne zabezpečenie
499 779 €
8 %
6 %
Staroba
488 465 €
98 %
76 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
7 601 €
2 %
12 %
Rodina a deti
3 713 €
1 %
6 %
Ochrana životného prostredia
487 944 €
8 %
8 %
Nakladanie s odpadmi
429 320 €
88 %
85 %
Nakladanie s odpadovými vodami
56 380 €
12 %
2 %
Ochrana prírody a krajiny
1 610 €
0 %
3 %
Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná
634 €
0 %
9 %
Bývanie a občianska vybavenosť
458 862 €
7 %
8 %
Rozvoj obcí
223 642 €
49 %
56 %
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované
143 914 €
31 %
16 %
Rozvoj bývania
67 773 €
15 %
11 %
Verejné osvetlenie
23 534 €
5 %
16 %
Ekonomická oblasť
444 628 €
7 %
14 %
Doprava
264 848 €
60 %
84 %
Ťažba, výroba a výstavba
136 807 €
31 %
8 %
Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť
42 974 €
10 %
3 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
403 396 €
6 %
9 %
Kultúrne služby
290 849 €
72 %
45 %
Rekreačné a športové služby
101 607 €
25 %
47 %
Náboženské a iné spoločenské služby
6 034 €
1 %
3 %
Vysielacie a vydavateľské služby
4 906 €
1 %
2 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované
0 €
0 %
3 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
222 643 €
3 %
3 %
Ochrana pred požiarmi
201 625 €
91 %
5 %
Policajné služby
21 018 €
9 %
95 %
Obrana
1 466 €
0 %
0 %
Civilná ochrana
1 466 €
100 %
99 %
Zdravotníctvo inde neklasifikované
433 €
0 %
0 %
Ambulantná zdravotná starostlivosť
433 €
100 %
72 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby