Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Malacky

Finančné zdravie
5,2
z max. 6
Výborné
Celkový dlh
5,2
Dlhová služba
5,5
Bilancia bežného účtu
5,9
Záväzky po splatnosti k príjmom
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
3,0
0 - najhoršie
najlepšie - 6
Príjmy26,5 mil. €
Daňové príjmy
44,0 %
Granty a transfery
26,5 %
Nedaňové príjmy
14,8 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
11,3 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
3,3 %
Malacky
priemer miest
Výdavky22,4 mil. €
Vzdelávanie
36,5 %
Všeobecné verejné služby
14,9 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
14,1 %
Sociálne zabezpečenie
12,1 %
Ekonomická oblasť
10,0 %
Ochrana životného prostredia
6,5 %
Bývanie a občianska vybavenosť
3,3 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
2,6 %
Malacky
priemer miest
Ohodnoťte Vašu spokojnosť
Bývate v tomto meste?
Hodnotiť    Komentovať
3,3
Celkové hodnotenie
2,4
Majetok
cesty, verejný priestor a budovy
3,4
Služby
čistota, odpad, verejný poriadok, energie, doprava
4,0
Úroveň správy
hospodárenie, miestne dane a poplatky, informovanie a plánovanie, prenesené kompetencie
6 hodnotení
Predstavitelia samosprávy
Juraj Říha

nezávislý kandidát

primátor od 15.11.2014
História >
Základné informácie
Štatút:mesto
Okres:Malacky
Kraj:Bratislavský kraj
E-mail:msu@malacky.sk
Počet obyvateľov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby