Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Zvolen

Finančné zdravie
5,3
z max. 6
Výborné
Celkový dlh
5,8
Dlhová služba
5,5
Bilancia bežného účtu
4,2
Záväzky po splatnosti k príjmom
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
6,0
0 - najhoršie
najlepšie - 6
Rozpočtové a príspevkové organizácie
2,5 mil. €
2,3 mil. €
2,2 mil. €
1,2 mil. €
1,2 mil. €
756,8 tis. €
708,7 tis. €
698,5 tis. €
Zobrazuje sa prvých 10 organizácií podľa výnosov z celkového počtu 21.
Príjmy38,1 mil. €
Daňové príjmy
56,9 %
Granty a transfery
24,1 %
Nedaňové príjmy
14,3 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
4,7 %
Zvolen
priemer miest
Výdavky36,1 mil. €
Vzdelávanie
48,7 %
Všeobecné verejné služby
13,2 %
Ekonomická oblasť
10,7 %
Bývanie a občianska vybavenosť
9,9 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
6,8 %
Ochrana životného prostredia
4,6 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
3,3 %
Sociálne zabezpečenie
2,9 %
Obrana
0,0 %
Zdravotníctvo inde neklasifikované
0,0 %
Zvolen
priemer miest
Ohodnoťte Vašu spokojnosť
Bývate v tomto meste?
Hodnotiť    Komentovať
3,4
Celkové hodnotenie
3,3
Majetok
cesty, verejný priestor a budovy
3,4
Služby
čistota, odpad, verejný poriadok, energie, doprava
3,4
Úroveň správy
hospodárenie, miestne dane a poplatky, informovanie a plánovanie, prenesené kompetencie
13 hodnotení
Predstavitelia samosprávy
Lenka Balkovičová

nezávislý kandidát

primátor od 10.11.2018
História >
Základné informácie
Štatút:mesto
Okres:Zvolen
Kraj:Banskobystrický kraj
E-mail:mesto@zvolen.sk
Počet obyvateľov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby