Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Čekovce

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
732 971 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
obcí
Bývanie a občianska vybavenosť
403 078 €
55 %
9 %
Rozvoj bývania
391 636 €
97 %
22 %
Zásobovanie vodou
7 198 €
2 %
8 %
Rozvoj obcí
2 073 €
1 %
52 %
Verejné osvetlenie
1 598 €
0 %
10 %
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované
572 €
0 %
7 %
Všeobecné verejné služby
194 089 €
26 %
28 %
Transakcie verejného dlhu
118 693 €
61 %
12 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
72 732 €
37 %
86 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
2 196 €
1 %
2 %
Všeobecné služby
467 €
0 %
1 %
Vzdelávanie
102 852 €
14 %
40 %
Predprimárne a primárne vzdelávanie
84 249 €
82 %
54 %
Vedľajšie služby v školstve
18 603 €
18 %
13 %
Ochrana životného prostredia
13 366 €
2 %
7 %
Nakladanie s odpadmi
7 516 €
56 %
58 %
Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná
3 083 €
23 %
3 %
Nakladanie s odpadovými vodami
2 767 €
21 %
34 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
6 598 €
1 %
1 %
Ochrana pred požiarmi
6 383 €
97 %
79 %
Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované
215 €
3 %
11 %
Ekonomická oblasť
5 590 €
1 %
5 %
Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť
4 153 €
74 %
14 %
Doprava
1 437 €
26 %
58 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
4 719 €
1 %
6 %
Kultúrne služby
3 638 €
77 %
51 %
Náboženské a iné spoločenské služby
1 035 €
22 %
13 %
Rekreačné a športové služby
47 €
1 %
31 %
Vysielacie a vydavateľské služby
0 €
0 %
3 %
Sociálne zabezpečenie
2 607 €
0 %
3 %
Rodina a deti
2 590 €
99 %
8 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
17 €
1 %
24 %
Obrana
72 €
0 %
0 %
Civilná ochrana
72 €
100 %
90 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby