Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Košice - Kavečany

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
286 926 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
mestských častí
Daňové príjmy
173 649 €
61 %
48 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
172 920 €
100 %
67 %
Dane za tovary a služby
729 €
0 %
8 %
Granty a transfery
68 750 €
24 %
30 %
Tuzemské bežné granty a transfery
68 750 €
100 %
99 %
Nedaňové príjmy
29 683 €
10 %
15 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
22 607 €
76 %
33 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
5 807 €
20 %
52 %
Iné nedaňové príjmy
1 268 €
4 %
12 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
0 €
0 %
0 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
14 844 €
5 %
6 %
Z ostatných finančných operácií
14 844 €
100 %
100 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby