Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Košice - Kavečany

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
281 539 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
mestských častí
Všeobecné verejné služby
161 190 €
57 %
22 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
145 555 €
90 %
92 %
Transakcie verejného dlhu
13 951 €
9 %
0 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
1 685 €
1 %
2 %
Ekonomická oblasť
59 748 €
21 %
5 %
Doprava
59 448 €
99 %
81 %
Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť
300 €
1 %
1 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
49 491 €
18 %
8 %
Rekreačné a športové služby
30 669 €
62 %
41 %
Kultúrne služby
10 007 €
20 %
50 %
Náboženské a iné spoločenské služby
8 558 €
17 %
1 %
Vysielacie a vydavateľské služby
257 €
1 %
4 %
Bývanie a občianska vybavenosť
6 987 €
2 %
5 %
Rozvoj obcí
3 766 €
54 %
57 %
Verejné osvetlenie
3 221 €
46 %
3 %
Sociálne zabezpečenie
2 700 €
1 %
8 %
Staroba
2 700 €
100 %
88 %
Vzdelávanie
766 €
0 %
46 %
Predprimárne a primárne vzdelávanie
766 €
100 %
53 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
658 €
0 %
0 %
Ochrana pred požiarmi
658 €
100 %
48 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby