Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Košice - Pereš

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
385 818 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
mestských častí
Daňové príjmy
255 948 €
66 %
48 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
255 948 €
100 %
67 %
Granty a transfery
74 212 €
19 %
30 %
Tuzemské bežné granty a transfery
74 212 €
100 %
99 %
Nedaňové príjmy
30 509 €
8 %
15 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
14 401 €
47 %
33 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
6 845 €
22 %
52 %
Iné nedaňové príjmy
6 372 €
21 %
12 %
Kapitálové príjmy
2 890 €
9 %
3 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
0 €
0 %
0 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
14 000 €
4 %
1 %
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
14 000 €
100 %
100 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
11 150 €
3 %
6 %
Z ostatných finančných operácií
11 150 €
100 %
100 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby