Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Košice - Pereš

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
375 060 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
mestských častí
Všeobecné verejné služby
175 831 €
47 %
22 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
172 428 €
98 %
92 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
3 403 €
2 %
2 %
Ekonomická oblasť
163 772 €
44 %
5 %
Doprava
163 772 €
100 %
81 %
Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a poľovníctvo
0 €
0 %
0 %
Bývanie a občianska vybavenosť
23 125 €
6 %
5 %
Verejné osvetlenie
22 610 €
98 %
3 %
Rozvoj obcí
515 €
2 %
57 %
Sociálne zabezpečenie
6 080 €
2 %
8 %
Staroba
6 080 €
100 %
88 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
4 228 €
1 %
8 %
Rekreačné a športové služby
2 534 €
60 %
41 %
Kultúrne služby
1 694 €
40 %
50 %
Ochrana životného prostredia
1 424 €
0 %
5 %
Ochrana prírody a krajiny
1 424 €
100 %
9 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
600 €
0 %
0 %
Ochrana pred požiarmi
600 €
100 %
48 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby