Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Košice - Sídlisko Ťahanovce

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
947 347 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
mestských častí
Všeobecné verejné služby
698 250 €
74 %
22 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
698 250 €
100 %
92 %
Bývanie a občianska vybavenosť
179 170 €
19 %
5 %
Rozvoj obcí
179 170 €
100 %
57 %
Ekonomická oblasť
27 834 €
3 %
5 %
Doprava
27 834 €
100 %
81 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
24 860 €
3 %
8 %
Kultúrne služby
10 319 €
42 %
50 %
Rekreačné a športové služby
8 829 €
36 %
41 %
Vysielacie a vydavateľské služby
3 862 €
16 %
4 %
Náboženské a iné spoločenské služby
1 850 €
7 %
1 %
Sociálne zabezpečenie
11 210 €
1 %
8 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
8 385 €
75 %
4 %
Staroba
2 825 €
25 %
88 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
4 469 €
0 %
0 %
Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované
4 437 €
99 %
27 %
Ochrana pred požiarmi
32 €
1 %
48 %
Obrana
1 554 €
0 %
0 %
Civilná ochrana
1 554 €
100 %
99 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby