Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Košice - Vyšné Opátske

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
336 572 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
mestských častí
Všeobecné verejné služby
216 297 €
64 %
17 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
214 413 €
99 %
80 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
1 884 €
1 %
1 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
71 901 €
21 %
9 %
Náboženské a iné spoločenské služby
62 247 €
87 %
3 %
Rekreačné a športové služby
5 022 €
7 %
47 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované
4 021 €
6 %
3 %
Vysielacie a vydavateľské služby
612 €
1 %
2 %
Bývanie a občianska vybavenosť
27 295 €
8 %
8 %
Verejné osvetlenie
27 165 €
100 %
19 %
Rozvoj obcí
130 €
0 %
52 %
Ekonomická oblasť
11 945 €
4 %
15 %
Doprava
11 642 €
97 %
83 %
Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a poľovníctvo
303 €
3 %
1 %
Sociálne zabezpečenie
5 670 €
2 %
5 %
Staroba
3 683 €
65 %
79 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
1 987 €
35 %
9 %
Ochrana životného prostredia
2 580 €
1 %
8 %
Ochrana prírody a krajiny
2 040 €
79 %
3 %
Nakladanie s odpadmi
541 €
21 %
84 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
884 €
0 %
2 %
Ochrana pred požiarmi
884 €
100 %
5 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby