Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Košice - Vyšné Opátske

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
336 572 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
mestských častí
Tovary a služby
166 306 €
49 %
28 %
Rutinná a štandardná údržba
84 867 €
51 %
22 %
Služby
40 941 €
25 %
41 %
Energie, voda a komunikácie
27 342 €
16 %
17 %
Materiál
10 913 €
7 %
17 %
Dopravné
2 243 €
1 %
2 %
Cestovné náhrady
0 €
0 %
0 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
115 373 €
34 %
29 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
115 373 €
100 %
79 %
Poistné a príspevok do poisťovní
47 200 €
14 %
10 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
32 395 €
69 %
70 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
9 572 €
20 %
19 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
3 114 €
7 %
9 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
2 119 €
4 %
3 %
Kapitálové výdavky
4 932 €
1 %
15 %
Obstarávanie kapitálových aktív
4 932 €
100 %
91 %
Bežné transfery
2 761 €
1 %
15 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
2 761 €
100 %
27 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby