Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Divadlo Andreja Bagara v Nitre

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
5 032 552 €
Neobežný majetok
4 935 560 €
Obežný majetok
96 490 €
Časové rozlíšenie súčet
502 €
Pasíva
5 032 552 €
Vlastné imanie
2 410 €
Záväzky celkom
4 960 608 €
Časové rozlíšenie súčet
69 534 €
Výnosy
2 834 632 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
161 434 €
Výnosy z finančnej činnosti
13 €
Náklady
3 145 882 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
3 123 636 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
18 882 €
Zisk
-311 249 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-311 249 €
Adresa
Ulica:Svätoplukovo námestie 4
Obec:95053 Nitra
Okres:Nitra
Kraj:Nitriansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Nitriansky VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00164895
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:100 - 149
Dátum vzniku:1.1.1972
SK NACE:90 010 Scénické umenie
Odvetvie:Umenie, zábava a rekreácia

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby