Finančné zdravie a údaje o hospodárení za 138 miest, 2786 obcí a 8 VÚC za roky 2006 - 2017

Najlepšie hospodáriace mestá

3
4
5
Leopoldov
5,9
Zobraziť celý rebríček

Najhoršie hospodáriace mestá

1
Myjava
3,4
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti Záväzky po splatnosti k príjmom
2
Martin
3,7
Dlhová služba Záväzky po splatnosti k príjmom
3
Senica
4,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti Záväzky po splatnosti k príjmom
4
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti Záväzky po splatnosti k príjmom
5
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti Bilancia bežného účtu
Zobraziť celý rebríček

Hospodárenie za všetky samosprávy spolu

Bilancia bežného účtu (% príjmov)
Dlh na obyvateľa (€)