Aby ste videli všetky údaje a za všetky roky,
je potrebné sa zaregistrovať.

Najlepšie hospodáriace mestá

3
4
5
Leopoldov
5,8
Zobraziť celý rebríček

Najhoršie hospodáriace mestá

1
Myjava
3,5
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti Záväzky po splatnosti k príjmom
2
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti Bilancia bežného účtu
3
Senica
3,8
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti Záväzky po splatnosti k príjmom
4
Dobšiná
4,0
Záväzky po splatnosti k príjmom Dlhová služba
5
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti Záväzky po splatnosti k príjmom
Zobraziť celý rebríček

Hospodárenie za všetky samosprávy spolu

Bilancia bežného účtu (% príjmov)
Dlh na obyvateľa (€)