Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie
Zverejnili sme finančné zdravie
samospráv za rok 2021
12. októbra sme zverejnili finančné zdravie za mestá, obce a VÚC za rok 2021, ako aj podrobné údaje o rozpočtoch a hospodárení ich podriadených organizácií

Vitajte na novom portáli o hospodárení miest, obcí a VÚC. Pridali sme nové funkcie a údaje, napríklad rozpočty jednotlivých samospráv alebo hospodárenie každej ich organizácie.

Stránka sa nachádza v pilotnej verzii, dostupnosť niektorých údajov a funkcií môže byť preto dočasne obmedzená. Ďalšie údaje a funkcie budeme postupne pridávať.

Finančné zdravie miest a obcí (2021)

Mestá

1 Nové Mesto nad Váhom
okres Nové Mesto nad Váhom
5,9
2 Tvrdošín
okres Tvrdošín
5,9
3 Svätý Jur
okres Pezinok
5,9
 
 
139 Myjava
okres Myjava
4,0
140 Levoča
okres Levoča
3,9
141 Zlaté Moravce
okres Zlaté Moravce
3,8

Mestské časti

1 Bratislava - Devínska Nová Ves
okres Bratislava IV
6,0
2 Košice - Krásna
okres Košice IV
5,9
3 Košice - Myslava
okres Košice II
5,7
 
 
37 Košice - Pereš
okres Košice II
4,6
38 Bratislava - Vrakuňa
okres Bratislava II
4,6
39 Bratislava - Devín
okres Bratislava IV
1,3

Obce

1 Brestov nad Laborcom
okres Medzilaborce
6,0
2 Brezov
okres Bardejov
6,0
3 Dlžín
okres Prievidza
6,0
 
 
2744 Trpín
okres Krupina
2,9
2745 Dunajský Klátov
okres Dunajská Streda
2,8
2746 Baďan
okres Banská Štiavnica
2,2
0 - najhoršie
najlepšie - 6

Hospodárenie samospráv spolu (2021)

Príjmy (v ekonomickej klasifikácii)9 335,4 mil. €
Daňové príjmy
42,5 %
Granty a transfery
35,4 %
Nedaňové príjmy
10,0 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
9,0 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
3,2 %
Výdavky (vo funkčnej klasifikácii) 8 439,9 mil. €
Vzdelávanie
39,9 %
Všeobecné verejné služby
17,2 %
Ekonomická oblasť
13,1 %
Sociálne zabezpečenie
7,9 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
6,5 %
Bývanie a občianska vybavenosť
5,3 %
Ochrana životného prostredia
5,0 %
Zdravotníctvo inde neklasifikované
3,3 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
1,3 %
Obrana
0,5 %
Bilancia bežného účtu (% príjmov)8,4 %
Celková zadlženosť (% príjmov)20,3 %
Finančné zdravie (0 - 6)4,97

Kto sme

INEKO (Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy) je mimovládna nezisková organizácia, ktorá podporuje ekonomické a sociálne reformy s cieľom odstraňovať prekážky dlhodobého pozitívneho vývoja slovenskej ekonomiky a spoločnosti.

O projekte

Hlavným účelom projektu je poskytnúť širokej verejnosti relevantné údaje o hospodárení každej obce, mesta, vyššieho územnosprávneho celku od roku 2009 a každej organizácie nimi zriadenej od roku 2010.

Ciele projektu

Veríme, že zvýšenie informovanosti prispeje k lepšiemu hospodáreniu jednotlivých obcí, keďže starostovia budú kvôli verejnej kontrole nútení hospodáriť efektívnejšie. Vďaka časovým radom si môže návštevník navyše porovnať snahu jednotlivých starostov o zlepšovanie hospodárenia.

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby