Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Žilinský VÚC

Finančné zdravie
4,2
z max. 6
Dobré
Celkový dlh
4,2
Dlhová služba
5,0
Bilancia bežného účtu
3,0
Záväzky po splatnosti k príjmom
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
4,5
0 - najhoršie
najlepšie - 6
Príjmy610,7 mil. €
Granty a transfery
43,9 %
Nedaňové príjmy
23,4 %
Daňové príjmy
22,0 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
8,9 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
1,8 %
Žilinský VÚC
priemer VÚC
Výdavky551,0 mil. €
Vzdelávanie
35,2 %
Zdravotníctvo
21,0 %
Sociálne zabezpečenie
18,4 %
Ekonomická oblasť
16,6 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
5,8 %
Všeobecné verejné služby
3,1 %
Ochrana životného prostredia
0,0 %
Žilinský VÚC
priemer VÚC
Ohodnoťte Vašu spokojnosť
Bývate v tomto kraji?
Hodnotiť    Komentovať
4,7
Celkové hodnotenie
4,5
Majetok
cesty, verejný priestor a budovy
Služby
čistota, odpad, verejný poriadok, energie, doprava
5,0
Úroveň správy
hospodárenie, miestne dane a poplatky, informovanie a plánovanie, prenesené kompetencie
1 hodnotenie
Predstavitelia samosprávy
Erika Jurinová

OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA, SME RODINA, ZA ĽUDÍ, DS, ODS - Občianski demokrati Slovenska, ŠANCA, OKS, SaS

župan od 4.11.2017
História >
Základné informácie
Štatút:vyšší územný celok
Okres:
Kraj:Žilinský kraj
E-mail:stanislav.ulaher@zask.sk
Počet obyvateľov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby