Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Košický VÚC

Finančné zdravie
4,4
z max. 6
Dobré
Celkový dlh
4,2
Dlhová služba
5,8
Bilancia bežného účtu
4,0
Záväzky po splatnosti k príjmom
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
3,0
0 - najhoršie
najlepšie - 6
Príjmy440,9 mil. €
Granty a transfery
43,3 %
Daňové príjmy
32,7 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
14,2 %
Nedaňové príjmy
5,6 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
4,2 %
Košický VÚC
priemer VÚC
Výdavky403,9 mil. €
Ekonomická oblasť
42,6 %
Vzdelávanie
34,5 %
Sociálne zabezpečenie
8,7 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
7,2 %
Všeobecné verejné služby
6,9 %
Košický VÚC
priemer VÚC
Ohodnoťte Vašu spokojnosť
Bývate v tomto kraji?
Hodnotiť    Komentovať
3,3
Celkové hodnotenie
4,0
Majetok
cesty, verejný priestor a budovy
3,0
Služby
čistota, odpad, verejný poriadok, energie, doprava
3,0
Úroveň správy
hospodárenie, miestne dane a poplatky, informovanie a plánovanie, prenesené kompetencie
2 hodnotenia
Predstavitelia samosprávy
Rastislav Trnka

KDH, SZÖVETSÉG - ALIANCIA, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, ŠANCA, DS

župan od 4.11.2017
História >
Základné informácie
Štatút:vyšší územný celok
Okres:
Kraj:Košický kraj
E-mail:Maria.Karafova@vucke.sk
Počet obyvateľov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby