Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Švedlár

Finančné zdravie
2,9
z max. 6
Nedostatočné
Celkový dlh
5,6
Dlhová služba
5,5
Bilancia bežného účtu
2,1
Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0
0 - najhoršie
najlepšie - 6
Rozpočtové a príspevkové organizácie
Dcérske organizácie
Za samosprávu neevidujeme žiadne dcérske organizácie
Príjmy2,2 mil. €
Granty a transfery
43,9 %
Daňové príjmy
43,1 %
Nedaňové príjmy
6,8 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
6,2 %
Švedlár
priemer obcí
Výdavky2,1 mil. €
Vzdelávanie
62,4 %
Všeobecné verejné služby
27,8 %
Bývanie a občianska vybavenosť
3,7 %
Ochrana životného prostredia
2,1 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
1,5 %
Sociálne zabezpečenie
1,2 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
0,9 %
Ekonomická oblasť
0,2 %
Švedlár
priemer obcí
Ohodnoťte Vašu spokojnosť
Bývate v tejto obci?
Hodnotiť    Komentovať
3,0
Celkové hodnotenie
4,0
Majetok
cesty, verejný priestor a budovy
3,5
Služby
čistota, odpad, verejný poriadok, energie, doprava
1,0
Úroveň správy
hospodárenie, miestne dane a poplatky, informovanie a plánovanie, prenesené kompetencie
1 hodnotenie
Predstavitelia samosprávy
Arpád Plachetka

Hlas - sociálna demokracia

starosta od 29.10.2022
História >
Základné informácie
Štatút:obec
Okres:Gelnica
Kraj:Košický kraj
E-mail:obecsvedlar@ke.telecom.sk
Počet obyvateľov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby