Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Považská Bystrica

Finančné zdravie
4,0
z max. 6
Dobré
Celkový dlh
4,1
Dlhová služba
5,5
Bilancia bežného účtu
2,6
Záväzky po splatnosti k príjmom
5,7
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
3,8
0 - najhoršie
najlepšie - 6
Rozpočtové a príspevkové organizácie
2,4 mil. €
1,8 mil. €
1,8 mil. €
1,5 mil. €
1,5 mil. €
1,4 mil. €
1,0 mil. €
886,6 tis. €
Zobrazuje sa prvých 10 organizácií podľa výnosov z celkového počtu 22.
Príjmy43,0 mil. €
Daňové príjmy
54,9 %
Granty a transfery
27,0 %
Nedaňové príjmy
9,0 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
4,8 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
4,3 %
Považská Bystrica
priemer miest
Výdavky42,3 mil. €
Vzdelávanie
44,9 %
Všeobecné verejné služby
12,8 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
12,1 %
Ekonomická oblasť
10,6 %
Ochrana životného prostredia
6,5 %
Sociálne zabezpečenie
5,6 %
Bývanie a občianska vybavenosť
5,3 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
2,2 %
Obrana
0,0 %
Považská Bystrica
priemer miest
Ohodnoťte Vašu spokojnosť
Bývate v tomto meste?
Hodnotiť    Komentovať
3,2
Celkové hodnotenie
3,2
Majetok
cesty, verejný priestor a budovy
3,4
Služby
čistota, odpad, verejný poriadok, energie, doprava
3,1
Úroveň správy
hospodárenie, miestne dane a poplatky, informovanie a plánovanie, prenesené kompetencie
13 hodnotení
Predstavitelia samosprávy
Karol Janas

Hlas - sociálna demokracia, SMER - SD, SNS

primátor od 27.11.2010
História >
Základné informácie
Štatút:mesto
Okres:Považská Bystrica
Kraj:Trenčiansky kraj
E-mail:primator@povazska-bystrica.sk
Počet obyvateľov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby