Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

"FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 008 096 €
Neobežný majetok
777 019 €
Obežný majetok
229 292 €
Časové rozlíšenie súčet
1 785 €
Pasíva
1 008 096 €
Vlastné imanie
-52 003 €
Záväzky celkom
1 046 429 €
Časové rozlíšenie súčet
13 671 €
Výnosy
3 260 137 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
633 293 €
Výnosy z finančnej činnosti
13 €
Náklady
3 310 589 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 680 776 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
629 812 €
Zisk
-50 451 €
Daň z príjmov
2 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-50 454 €
Adresa
Ulica:Komenského č. 29
Obec:93401 Levice
Okres:Levice
Kraj:Nitriansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Nitriansky VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00596825
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.1.1991
SK NACE:87 300 Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby