Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
2 912 538 €
Neobežný majetok
2 473 377 €
Obežný majetok
429 013 €
Časové rozlíšenie súčet
10 148 €
Pasíva
2 912 538 €
Vlastné imanie
7 270 €
Záväzky celkom
1 921 841 €
Časové rozlíšenie súčet
983 428 €
Výnosy
3 205 558 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
187 420 €
Výnosy z finančnej činnosti
3 011 868 €
Náklady
3 195 801 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
3 104 701 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
91 101 €
Zisk
9 757 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
9 757 €
Adresa
Ulica:Daxnerova 6
Obec:91792 Trnava
Okres:Trnava
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Trnavský VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00607371
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.1.1991
SK NACE:85 321 Stredné odborné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby