Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
20 138 984 €
Neobežný majetok
14 081 926 €
Obežný majetok
6 043 881 €
Časové rozlíšenie súčet
13 177 €
Pasíva
20 138 984 €
Vlastné imanie
-5 521 303 €
Záväzky celkom
25 229 843 €
Časové rozlíšenie súčet
430 444 €
Výnosy
36 920 552 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
35 101 306 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 819 246 €
Náklady
32 134 517 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
32 129 005 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
5 512 €
Zisk
4 786 036 €
Daň z príjmov
27 295 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
4 758 741 €
Adresa
Ulica:Nemocničná 986/1
Obec:01726 Považská Bystrica
Okres:Považská Bystrica
Kraj:Trenčiansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Trenčiansky VÚC
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:00610411
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:500 - 999
Dátum vzniku:1.6.1991
SK NACE:86 100 Činnosti nemocníc
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby