Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Centrum sociálnych služieb Horný Turiec

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
2 987 555 €
Neobežný majetok
2 508 139 €
Obežný majetok
479 256 €
Časové rozlíšenie súčet
160 €
Pasíva
2 987 555 €
Vlastné imanie
17 651 €
Záväzky celkom
2 944 412 €
Časové rozlíšenie súčet
25 491 €
Výnosy
4 074 142 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
962 726 €
Výnosy z finančnej činnosti
3 111 417 €
Náklady
4 054 827 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
4 052 327 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
2 499 €
Zisk
19 316 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
19 316 €
Adresa
Ulica:Banská 533/19
Obec:03919 Turčianske Teplice
Okres:Turčianske Teplice
Kraj:Žilinský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Žilinský VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00651443
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:150 - 199
Dátum vzniku:1.1.1991
SK NACE:87 300 Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby