Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
49 768 797 €
Neobežný majetok
40 800 001 €
Obežný majetok
8 800 702 €
Časové rozlíšenie súčet
168 094 €
Pasíva
49 768 797 €
Vlastné imanie
40 679 517 €
Záväzky celkom
8 305 857 €
Časové rozlíšenie súčet
783 423 €
Výnosy
32 745 755 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
32 745 732 €
Výnosy z finančnej činnosti
23 €
Náklady
29 111 649 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
29 091 952 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
19 697 €
Zisk
3 634 106 €
Daň z príjmov
773 948 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
2 860 158 €
Adresa
Ulica:Ivanská cesta 22
Obec:82104 Bratislava - Ružinov
Okres:Bratislava II
Kraj:Bratislavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Bratislava - Ružinov
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00681300
Právna forma:Akciová spoločnosť
Zamestnancov:250 - 499
Dátum vzniku:1.10.1992
SK NACE:38 110 Zber iného ako nebezpečného odpadu
Odvetvie:Dodávka, čistenie a odvod vody a odpadov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby