Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
56 540 887 €
Neobežný majetok
47 612 471 €
Obežný majetok
8 830 074 €
Časové rozlíšenie súčet
98 342 €
Pasíva
56 540 887 €
Vlastné imanie
40 294 901 €
Záväzky celkom
15 648 555 €
Časové rozlíšenie súčet
597 431 €
Výnosy
38 812 391 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
38 812 386 €
Výnosy z finančnej činnosti
5 €
Náklady
36 717 890 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
36 699 575 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
18 315 €
Zisk
2 094 501 €
Daň z príjmov
479 118 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
1 615 383 €
Adresa
Ulica:Ivanská cesta 22
Obec:82104 Bratislava - Ružinov
Okres:Bratislava II
Kraj:Bratislavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Bratislava - Ružinov
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00681300
Právna forma:Akciová spoločnosť
Zamestnancov:250 - 499
Dátum vzniku:1.10.1992
SK NACE:38 110 Zber iného ako nebezpečného odpadu
Odvetvie:Dodávka, čistenie a odvod vody a odpadov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby