Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 388 854 €
Neobežný majetok
1 170 669 €
Obežný majetok
218 054 €
Časové rozlíšenie súčet
131 €
Pasíva
1 388 854 €
Vlastné imanie
13 664 €
Záväzky celkom
1 314 529 €
Časové rozlíšenie súčet
60 662 €
Výnosy
3 196 405 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
574 984 €
Výnosy z finančnej činnosti
15 €
Náklady
3 175 352 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 600 072 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
575 280 €
Zisk
21 053 €
Daň z príjmov
3 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
21 050 €
Adresa
Ulica:Betliarska cesta 18
Obec:04801 Rožňava
Okres:Rožňava
Kraj:Košický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Košický VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00695327
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:100 - 149
Dátum vzniku:1.1.1991
SK NACE:87 300 Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby