Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
2 969 803 €
Neobežný majetok
2 347 607 €
Obežný majetok
621 648 €
Časové rozlíšenie súčet
547 €
Pasíva
2 969 803 €
Vlastné imanie
53 858 €
Záväzky celkom
2 298 626 €
Časové rozlíšenie súčet
617 319 €
Výnosy
4 801 236 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
921 708 €
Výnosy z finančnej činnosti
27 €
Náklady
4 711 770 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
3 698 401 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
1 006 184 €
Zisk
89 466 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
89 461 €
Adresa
Ulica:Andraščíkova 2
Obec:04017 Košice - Barca
Okres:Košice IV
Kraj:Košický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Košický VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00696854
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:150 - 199
Dátum vzniku:1.1.1991
SK NACE:87 300 Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby