Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola technická, Ul. 1. mája 500, Vráble

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
827 269 €
Neobežný majetok
681 668 €
Obežný majetok
144 623 €
Časové rozlíšenie súčet
977 €
Pasíva
827 269 €
Vlastné imanie
41 670 €
Záväzky celkom
782 718 €
Časové rozlíšenie súčet
2 881 €
Výnosy
862 854 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
14 694 €
Výnosy z finančnej činnosti
14 €
Náklady
845 706 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
843 012 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
2 694 €
Zisk
17 148 €
Daň z príjmov
56 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
17 092 €
Adresa
Ulica:Ul. 1. mája 500
Obec:95201 Vráble
Okres:Nitra
Kraj:Nitriansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Nitriansky VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00891550
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.12.1990
SK NACE:85 321 Stredné odborné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby