Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice - Šaca

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
2 345 274 €
Neobežný majetok
1 813 021 €
Obežný majetok
528 188 €
Časové rozlíšenie súčet
4 065 €
Pasíva
2 345 274 €
Vlastné imanie
335 843 €
Záväzky celkom
1 743 439 €
Časové rozlíšenie súčet
265 992 €
Výnosy
3 019 015 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
274 422 €
Výnosy z finančnej činnosti
5 144 €
Náklady
2 961 265 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 827 997 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
133 268 €
Zisk
57 750 €
Daň z príjmov
9 564 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
48 186 €
Adresa
Ulica:Učňovská 5
Obec:04015 Košice - Šaca
Okres:Košice II
Kraj:Košický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Košický VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:17050367
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:4.4.1991
SK NACE:85 321 Stredné odborné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby